Mobile aplications

Študija projekta
Aplikacija za beleženje prisotnosti
Alma Mater: Attendance Monitoring Application

How updating an app increases security and enables easier maintenance and future upgrades.

Študija projekta
spletna mobilna aplikacija - turizem
spletna platforma za potovalno agencijo
Ars longa: online platform

How we reduced the amount of administration and sped up the processes of a travel agency with an online platform.