DOPPS – BirdLife Slovenia zbral 45.000 EUR v okviru kampanje Varuhi gozdnih specialistov

Novice
Čas branja: 4 min

DOPPS – BirdLife Slovenia zbral 45.000 EUR v okviru kampanje Varuhi gozdnih specialistov

V okviru večletnega sodelovanja smo z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) skupaj ustvarili že veliko lepih zgodb. Ena izmed njih je spletna stran Gozdni Specialisti. Ta izpostavlja sporočilo in opozorilo, da imamo v Sloveniji le 1% starega naravnega gozda, ki ga najdemo samo v gozdnih rezervatih, kar je bistveno premalo. Pri DOPPS so tako želeli narediti korake v smer obrnitve tega trenda z namenom ohranitve najbolj ogroženih vrst ptic.

Z željo opozoriti, da za ohranitev naših najbolj ogroženih gozdnih vrst ptic potrebujemo več naravi prepuščenih gozdov, so ustvarili kampanjo Varuhi gozdnih specialistov in si zadali cilj zbrati 45.000 evrov, ki jih bodo namenili za nakup 10 hektarjev gozda. Tega nameravajo prepustiti naravnemu razvoju ter tako prispevati k varovanju gozdov in biotske raznolikosti v njih. 

Kampanja je bila zagnana marca. Osem mesecev pozneje, v novembru, so cilj dosegli.

nova spletna stran birdlife

Po besedah društva je za nakup gozda, ki ga bodo “vrnili naravi” prispevalo več kot 1000 posameznikov in podjetij.

Kupiti želijo 10 hektarjev sklenjenega gozda na območju, kjer je prisotna katera izmed ciljnih vrst gozdnih specialistov – koconogi čuk, belohrbti detel, divji petelin, mali muhar in črna štorklja. Če to ne bo mogoče, bodo odkupili do pet gozdnih ekocelic, ki bodo izboljšale pestrost gozdov in gozdnim specialistom nudila mesta za gnezdenje, prehranjevanje in zatočišče. Gozdni specialisti so vrste, ki so odvisne od naravnih gozdov. Ti zaradi pomanjkanja lastnosti, kot so velika količina odmrle lesne mase, habitatna drevesa in mir, v gospodarskih gozdovih ne najdejo mesta zase. Opredelitev ne zajema le ptic, temveč tudi druge živalske in rastlinske vrste ter glive in lišaje. Specialisti se jim reče, ker so vezani izključno na ohranjene gozdove. 

Pri DOPPS-u pozarjajo, da je “stanje populacij gozdnih specialistov alarmantno in brez tovrstnih ukrepov pri njihovem varstvu jih lahko izgubimo.”

Postavitev spletne strani

nova spletna stran nova spletna stran - mobilna različica nova spletna stran - namizna verzija

Pri U-centrixu smo za DOPPS-ovo kampanjo izdelali spletno stran, ki omogoča preprosto urejanje in dodajanje vsebine. Za vizualno podobo spletne strani smo uporabili paleto barv, ki jih najdemo v gozdu ter fotografije z visoko resolucijo, ki jih je priskrbelo društvo.

Pri oblikovanju uporabniške izkušnje smo se osredotočili na intuitivnost in jasnost predstavitve ciljev projekta ter na to, da obiskovalcem omogočimo čim preprostejši proces doniranja. Uporabniku je na spletni strani vedno vidna značka za donacije preko SMS sporočil, ki je najlažji način za doniranje. Ponudili smo tudi možnost donacij preko bančne transakcije, kreditnih kartic (preko sistema Stripe) in sistema PayPal.

Uporabili smo barvno lestvico, ki se ujema z barvami gozdov, poskrbeli za preglednost spletne strani z dobro postavitvijo sekcij na spletni strani. Na domači strani smo ustvarili vizualni graf, ki glede na število trenutnih donacij prikazuje koliko donacij manjka do naslednjega cilja. Na spletni strani smo vključili tudi izjave slovenskih in tujih znanih osebnosti, vsak izmed njih si je tudi izbral svojega “gozdnega specialista”.