U-Centrix postal član Slovenskega tehnološkega foruma

Novice
Čas branja: 4 min

U-Centrix postal član Slovenskega tehnološkega foruma

S ponosom objavljamo, da se je U-Centrix pridružil prestižnemu Slovenskemu tehnološkemu forumu. Upravni odbor foruma nas je kot člane uradno potrdil na dopisni seji konec junija. S tem korakom je U-centrix postal del gospodarskega interesnega združenja, ki povezuje visokotehnološka podjetja in se zavzema za ustvarjanje trajnostne prihodnosti Slovenije.

Članice Slovenskega tehnološkega foruma so visokotehnološka podjetja, zagonska podjetja, vlagatelji in podporna podjetja ki sodelujejo s sektorjem. Skupna jim je visoka dodana vrednost na zaposlenega. Vizija združenja je graditi Slovenijo kot pravno, zeleno, socialno družbo, kjer gospodarstvo igra ključno vlogo pri ustvarjanju družbene blaginje in kakovostnih delovnih mest.

Slovenski tehnološki forum, ki ga je septembra lani ustanovilo 19 podjetij, je nedavno organiziral javno predstavitev, na kateri so poudarili potrebo po novem razvojnem modelu za Slovenijo. Izpostavili so, da smo na kritični točki družbene evolucije, kjer gre na vse ali nič. Za dosego ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih dveh desetletjih, do leta 2040 se moramo vsi v družbi vprašati, kako lahko prispevamo k varovanju planeta in ustvarjanju trajnostne gospodarske rasti ter družbene blaginje. V tem smislu se morajo po mnenju foruma država in podjetja osredotočiti na povečanje visokotehnološkega sektorja, kar bo okrepilo dodano vrednost gospodarstva, ustvarilo nova delovna mesta z nadpovprečnimi plačami ter povečalo ekonomsko in socialno blaginjo v državi.

Slovenija se je v preteklih letih soočala z različnimi izzivi, vključno s politično nestabilnostjo, finančno krizo in migracijskimi pritiski. Vendar verjamemo, da lahko visokotehnološki sektor igra ključno vlogo pri reševanju teh izzivov in zagotavljanju trajnostne prihodnosti. Skozi tehnološke inovacije, ozaveščanje o trajnostnem razvoju ter razvoj trajnostnih izdelkov in storitev lahko podjetja aktivno prispevajo k varovanju planeta.

Razvoj tehnologije je v zadnjih desetletjih dramatično spremenil naš svet. Danes živimo v dobi digitalne transformacije, kjer inovacije in visokotehnološka podjetja igrajo ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti. Vendar pa Slovenija potrebuje več kot le posamezna uspešna podjetja. Potrebujemo celovito strategijo in povezovanje, da bi dosegli trajnostno gospodarsko rast, družbeno blaginjo in socialno državo.

Naša pridružitev združenju temelji na skupnih vrednotah, ki se osredotočajo na gospodarsko rast, družbeno blaginjo, pravno državo, socialno varnost, spodbudno poslovno okolje, ustvarjanje visoke dodane vrednosti, svobodno podjetniško pobudo in spodbujanje investicij v visokotehnološka podjetja. Z združitvijo moči s podobno usmerjenimi podjetji želimo aktivno sodelovati pri oblikovanju družbene ureditve prihodnosti in prispevati k dolgoročnemu razvoju Slovenije.

Poleg tega se združenje Tehnološki forum zavzema za celosten razvoj kadrov, digitalizacijo, debirokratizacijo in izboljšanje poslovnega okolja. Tudi pri našem podjetju smo mnenja, da je ključno zagotoviti ustrezno usposobljene kadre za prihodnost, olajšati digitalno transformacijo podjetij, zmanjšati birokratske ovire in ustvariti stimulativno poslovno okolje za rast in razvoj visokotehnoloških podjetij.

V skladu s temi cilji se bomo kot članica Slovenskega tehnološkega združenja aktivno vključili v razvojne načrte države in družbe. Zavezujemo se k inovativnosti, trajnostnemu razvoju ter ustvarjanju delovnih mest, ki bodo prinašala višjo dodano vrednost. Skupaj s člani združenja si bomo prizadevali za rast visokotehnološkega sektorja, izboljšanje poslovnega okolja ter spodbujanje socialne blaginje v Sloveniji.

Veselimo se priložnosti, ki jih prinaša naše včlanjenje v Slovenski tehnološki forum. Prepričani smo, da bomo s sodelovanjem s podjetji in podjetniki ter skupnimi prizadevanji prispevali k ustvarjanju boljše prihodnosti za Slovenijo. Skupaj gradimo trajnostno, inovativno in uspešno družbo, v kateri bodo visokotehnološka podjetja igrala ključno vlogo.