Alma Mater: Aplikacija za beleženje prisotnosti

beleženje prisotnosti - mobilna aplikacija

Predstavitev projekta

Alma Mater Europaea – ECM je k nam pristopila z željo po posodobitvi delovanja in vizualnega izgleda njihove obstoječe mobilne aplikacije.

Izziv, s katerim so se soočali je bil, da njihov obstoječi sistem v produkciji ni omogočal enostavne nadgradnje mobilne aplikacije, zato je bilo dolgoročno upravljanje in nadgrajevanje omejeno ter zelo časovno potratno. Zaradi želje po migraciji na modernejšo tehnologijo in možnem dolgoročnem vzdrževanju, so se odločili za ponovno implementacijo mobilne aplikacije. 

Kaj smo ustvarili

Naročnik je izrazil željo po tem, da bi obiskovalci mobilne aplikacije lahko hitro, enostavno in zanesljivo zabeležili prisotnost na razpisane predmete znotraj študijskega programa. V dogovoru z naročnikom smo v ta namen aplikacijo izdelali v aktualni tehnologiji, poskrbeli smo tudi za popolno obnovitev izgleda aplikacije in optimalno delovanje.

beleženje prisotnosti na mobilni aplikaciji

Rezultati

S projektom smo naročniku omogočili, da lahko študenti in profesorji preko mobilne aplikacije enostavno in hitro zabeležijo prisotnost na razpisanih predmetih znotraj študijskega programa. Velik poudarek smo dali tudi na varnost, saj smo celoten zaledni sistem ter spletni vmesnik zaščitili na način, ki dostop do podatkov omogoča le avtenticiranim in avtoriziranim uporabnikom.

Vse nadgradnje so bile verzionirane, kar omogoča stabilen razvoj ter pregled nad zgodovino sprememb.

Enostavna in cenovno ugodnejša nadgradnja v prihodnosti

Aplikacija zaradi svoje zasnove in implementacije obenem omogoča enostavno vzdrževanje in nadgradnjo, kar bo zaradi nenehno spreminjajočih se tehnologij za stranko izjemnega pomena v prihodnosti.

Z modularnim razvojem funkcionalnosti smo znižali časovno zahtevnost ter stroške razvoja, ki jih bo naročnik morebiti imel v prihodnosti z nadgrajevanjem oziroma vzdrževanjem aplikacije. 

Vas pesti zahteven digitalni izziv?

Naročite se na brezplačen posvet. Skupaj bomo zasnovali prve korake k rešitvi!

SODELUJMO