DOPPS Gozdni specialisti

oblikovanje spletne strani

Predstavitev projekta

DOPPS je največja nevladna organizacija za varstvo narave v Sloveniji. Delajo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevajo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe.

Z DOPPS-om sodelujemo že vrsto let, skupaj pa smo ustvarili že veliko lepih zgodb. Ena izmed njih je tudi spletna stran Gozdni specialisti, ki je nastala v okviru programa ACF v Sloveniji . Ta izpostavlja, da imamo v Slovenij kljub veliki površini gozda ohranjenega le manj kot 1 % starega, naravnega gozda, ki ga najdemo le še v redkih gozdnih rezervatih. Za ohranjanje najbolj ogroženih gozdnih vrst ptic, ki v takih gozdovih prebivajo, je to bistveno premalo. DOPPS želi začeti povečevati površino naravnih gozdov v Sloveniji in s tem narediti pomemben korak naprej pri ohranjanju dragocenih gozdnih vrst ptic in varstvu najbolj ogroženih komponent biotske raznolikosti v naših gozdovih.

oblikovanje spletnih strani - projekt  gozdnih specialistov

nova mobilna stran - DOPPS varuhi gozdnih specialistov

projekt gozdni specialisti

Kaj smo ustvarili

Izdelali smo dvojezično spletno stran, katere glavni cilj je zbrati čim več donacij za nakup gozda, ki se bo prepustil naravnemu razvoju.

Izbrali smo platformo WordPress, ki omogoča preprosto urejanje, dodajanje vsebin in donacij preko same spletne strani na več načinov. Pri vizualni podobi spletne strani smo uporabili paleto barv, ki jih najdemo v gozdu ter fotografije z visoko resolucijo, ki jih je priskrbela stranka.

Spletna stran kot celota nudi uporabniku dober vpogled v namen projekta in način, kako lahko vsi skupaj prispevamo k ohranitvi gozdov in ogroženih gozdnih vrst ptic v njih.

 

Rezultati projekta

Cilj, zbrati 45.000,00 €, ki jih DOPPS potrebuje za nakup 10 ha gozda, so s pomočjo spletne strani dosegli v osmih mesecih. Sedaj intenzivno iščejo primerne gozdne parcele, ki jih bodo dolgoročno podaril oz. vrnil naravi. Predvsem si želijo kupiti 10 hektarjev sklenjenega gozda na območju, kjer se prisotna katera izmed ciljnih vrst gozdnih ptic (gozdnih specialistov), saj jim bo prenehanje gospodarjenja omogočilo obstoj oziroma boljše življenjske pogoje.

dosežen cilj gozdnih specialistov

Intuitivna uporabniška izkušnja

Pri oblikovanju uporabniške izkušnje smo se osredotočili na intuitivnost in jasnost predstavitve ciljev projekta ter na to, da obiskovalcem omogočimo čim preprostejši proces doniranja.

Uporabniku je na spletni strani vedno vidna značka za donacije preko SMS sporočila, ki je najlažji način za doniranje. Ponudili smo tudi možnost donacij preko bančne transakcije, kreditnih kartic (preko sistema Stripe) in sistema PayPal.

Sodobna in pregledna spletna stran

Uporabili smo moderno barvno lestvico, ki se ujema z barvami gozdov, poskrbeli za preglednost spletne strani z dobro postavitvijo sekcij na spletni strani. Na domači strani smo ustvarili vizualni graf, ki glede na število trenutnih donacij prikazuje koliko donacij manjka do naslednjega cilja. Na spletni strani smo vključili tudi izjave slovenskih in tujih znanih osebnosti, vsak izmed njih si je tudi izbral svojega “gozdnega specialista”. Projekt je podprlo tudi veliko slovenskih in tujih podjetij.

Mnenje naročnika

“S funkcionalnostjo in izgledom spletne strani Gozdni specialisti smo zelo zadovoljni, dobro uporabniško izkušnjo pa so potrdili tudi uporabniki. Sredstva za nakup gozda smo zbrali kar v osmih mesecih.”

Urša Gajšekkoordinatorka izobraževanja, DOPPS – BirdLife Slovenija

Vas pesti zahteven digitalni izziv?

Naročite se na brezplačen posvet. Skupaj bomo zasnovali prve korake k rešitvi!

SODELUJMO