Mobilne aplikacije

Študija projekta
Aplikacija za beleženje prisotnosti - primer Alma Mater
Alma Mater: Aplikacija za beleženje prisotnosti

Kako posodobitev aplikacije poveča varnost ter omogoči enostavno vzdrževanje in prihodnje nadgradnje.